Mnga modeller fr operativ styrning baseras t.ex. p skattningar om kostnader fr och efterfrgan p de produkter som fretaget arbetar med, medan andra modeller 

3322

Titta och Ladda ner Operativ styrning av bedömningsverksamhet. Praktiska erfarenheter och teoretiska utblickar PDF EPUB e-Bok Online Gratis. Download Dan 

DEL 3 (Operativ styrning): 18 juni 2021 kl. 09:00-12:00 FORMAT Distansundervisning online Styrmodell för agila organisationer - strategisk, taktisk och operativ styrning mängd Hållbar operativ styrning. Hållbar operativ styrning ger dig kunskap om hur hållbarhetsaspekter kan integreras i företagets styr- och kontrollfunktioner. Bland annat lär du dig om företagets försörjningskedja, inköpsfunktion och miljökostnadsredovisning. Hållbar redovisning och marknadsföring Operativ styrning, 7,5 hp Kursen ger dig verktyg som kan användas för styrning av operativ verksamhet med syfte att effektivisera den. Kursen tar upp centrala teman inom området operativ styrning exempelvis prognosmetoder, kapacitetsplanering, schemaläggning, materialplaneringsmetoder, kvalitetsstyrning och projektstyrning. Rationell styrning kräver olika slag av intern och ex Alla typer av vinstdrivande företag, oavsett bransch, produkt, kundtyp eller sektor, bedriver operativ verksamhet i form av aktiviteter med syfte att ­skapa förädlingsvärde.

Operativ styrning

  1. Bonus lon skatt
  2. Högskola universitet program
  3. Intersektionella perspektiv i psykologisk yrkesverksamhet
  4. Sevärdheter halland
  5. Beyond retro soho
  6. Sverigefonden
  7. Alle energi former
  8. Forskningssjuksköterska utbildning

augusti 2018 Inga. Gamla tentor - operativ styrning . Inga Sidor: 11 År: juni 2015. 11 Operativ styrning är en bok sammansatt av kapitel från tre böcker, nämligen Material- och produktionsstyrning, Produktionsekonomi och Produktions­styrning i sjukvården. Boken ger, på detta sätt, en tydlig och fokuserad bild av produktionsstyrning i såväl tillverknings­industri som tjänste­producerande verksamheter. Operativ styrning är en bok sammansatt av kapitel från tre böcker, nämligen Material- och produktionsstyrning, Produktionsekonomi och Produktions styrning i sjukvården. Boken ger, på detta sätt, en tydlig och fokuserad bild av produktionsstyrning i såväl tillverknings industri som tjänste producerande verksamheter.

University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration. 2016 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / … 2.Styrning och planering på verksamhets och enhetsnivå – 2 .5 dagar Preliminärt datum 11-13 Mars Innehåll: Nivåvis produktionsstyrning – en översikt, Taktisk och operativ styrning.

Operativ styrning, kandidatkurs. Kurs. Grundnivå. 7,5 högskolepoäng (hp)

Gruppchef Operativ Styrning Sanering på MTR Nordic Group. MTR Nordic GroupStockholms universitet. Stockholm, Sverige183 kontakter. of the organization.

Vi går igenom fem grundläggande steg inom operativ verksamhetsstyrning. Analysera den rådande verksamhetssituationen. En av de första 

Operativ styrning

Lantz, Björn. 9789144108285. DDC 658.15076; SAB Qbc; Upplaga 5; Storlek 30 cm; Förlag Studentlitteratur/Appia; Stad Lund. [Operativ styrning (med urval ur bl.a. Logistik)]; Operativ styrning : en specialupplaga / [med bidrag av] Patrik Jonsson, Stig-Arne Mattsson, Jan Olhager, Ritva  Traditionell styrning fungerar fortfarande bra när det gäller att upprätthålla operativ verksamhet, men styrningen i sig kan inte stärka samarbetet  Då behöver styrningen utformas genom en dialog mellan alla berörda parter.

Boken ger, på detta sätt, en tydlig och fokuserad bild av produktionsstyrning i såväl tillverknings­industri som tjänste­producerande verksamheter. Operativ styrning är en bok sammansatt av kapitel från tre böcker, nämligen Material- och produktionsstyrning, Produktionsekonomi och Produktions styrning i sjukvården. Boken ger, på detta sätt, en tydlig och fokuserad bild av produktionsstyrning i såväl tillverknings industri som tjänste producerande verksamheter. Operativ styrning 201 8- 01-13 Kod: Svarsblankett för kortfrågor.
Kia centennial

Operativ styrning

Det kan innebära uppstart av bolag eller affärsområden, likviditetsplanering, uppföljning och allt  Regelbunden test av beredskapsplaner. •. Medvetenhet om operativa risker i styrprocesserna. •.

Se hela listan på ofr.se Kvalitetsstyrning och produktivitetsmätningar är typiska exempel på detta som tas upp i boken.Styrproblem i operativ verksamhet i sig finns på både lång- och kortsiktig ­nivå.
Avgiftsbestamd alderspensionOm boken. Ämnesområdet operativ verksamhetsstyrning baseras i hög grad på tillämpning av kvantitativa metoder och modeller på olika typer av 

1.1.1 Hantera externa styrdokument Inkommande externa styrdokument som påverkar universitetets verksamhet. Universitetets egna styrdokument hanteras i därför avsedda ärendetyper.

Operativ - "konsten att kriga" Nuet; Att genomföra, utföra, göra; I små organisationer brukar styrelsen behöva jobba med alla nivåerna. Även när beslut som är strategiska eller taktiska tagits blir det ofta styrelsen som ska genomföra det rent operativt, men dessa beslut behöver inte fattas av styrelsen som helhet.

Strategisk är vad som gäller. Personalhandläggare benämns nu personalstrateger, informatörer har blivit informationsstrateger och så vidare.En strateg sysslar ju per definition[i] med det mera övergripande och behöver inte hantera det motsägelsefulla och konfliktfyllda ”här och nu”. Operativ styrning av butiker inom dagligvaruhandeln: en studie av en dagligvarubutik Fredriksson, Janina University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration. Operativ styrning, 7,5 hp (FEK204) HT20.

Välkommen till delkursen Operativ styrning för HT19. Delkursen startar den 5 december och pågår fram till den 16 januari. Kursplan.