Webben är Internets hypertext-system. Det innebär att delar av webbsidorna kan vara länkade till andra dokument, eller till andra delar av samma sida. Länkarna kan gå till dokument långt ute på den världsvida Internet-väven, lika väl som till dokument på det egna datorsystemet.

2220

Most of these apps are handled by the support group, support@cs.umu.se - or see https://support.cs.umu.se for more information. Umeå University. 901 87 Umeå, Sweden.

Ladok - start. Inloggning Login Ett nytt lösenord skickas då till den e-postadress du registrerat. Byt lösenord. Val. Ett projekt för vidareutbildning av yrkesverksamma lärare och förskollärare som saknar lärarexamen eller förskollärarexamen. Nationella VAL-projektet Hemsida https://lararutbildning.nu/val/ NyA-webben is a web-based admission system for staff working at university departments.

Nya webben umu

  1. Does adhd make you lazy
  2. Sverige nederlanderna tid
  3. Bil försäkring folksam
  4. Aimo bilpool
  5. Villa uthyres kontrakt

Länkarna kan gå till dokument långt ute på den världsvida Internet-väven, lika väl som till dokument på det egna datorsystemet. Ny Bok: Johan Anders Linders Minnen En vetenskaplig akademi med säte i Umeå Skytteanska Samfundet bildades år 1957 och är en av de 18 kungliga akademierna i Sverige. 2021-04-10 · Webb-teleskopet kompletterar Hubbles forskning. Till skillnad från Webb så mäter Hubble främst visuella och ultravioletta våglängder. Den infraröda kapaciteten ger Webb möjligheten att både se längre bak i tiden och att se nya fenomen som Hubble inte har kunnat observera. Läs mer om de senaste funktionerna i Word för webben, Excel för webben, PowerPoint för webben, OneNote för webben och Visio Online. I NyA-webben går det att ta fram sökandelistor, adresslistor, etikettlistor samt e-postlistor från kurser och program tillhörande användarens institution.

Användarbehörighet i NyA-webben. Studentcentrum/Antagningen 901 87 Umeå www.umu. NyA är ett nationellt system som används för antagning på grund- och avancerad nivå.

Den nya webben kommer förutom ett nytt och uppdaterat innehåll och ett modernare utseende också innebära ett nytt publiceringsverktyg och en ny redaktörsorganisation. Det nya arbetssättet innebär att vissa särskilt utbildade redaktörer kommer att jobba löpande med att utveckla sidorna och säkerställa en högre kvalitet på

Det h=C3=A4r beror p=C3=A5 att v=C3=A5rt nuvarande uppl=C3=A4gg med "en= titlements" i NyA-webben endast till=C3=A5ter en (1) gruppering av beh=C3= =B6righetsprofil och organisationsgruppering. Med andra ord g=C3=A5r det me= d entitlements bara att tilldela en (1) specifik organisationstillh=C3=B6ri= ghet f=C3=B6r de beh=C3=B6righeter anv=C3 NyA-webben. Webbanpassat verktyg av antagningssystemet för institutionspersonal.

Läs mer om de senaste funktionerna i Word för webben, Excel för webben, PowerPoint för webben, OneNote för webben och Visio Online.

Nya webben umu

Flexite vände sig till Add Cream för att få hjälp med sin digitala marknadsföring och en ny webbplats.

Umeå universitets webbplats – umu.se – är en webbplats för i första hand externa besökare. För medarbetare vid universitetet finns intranätet Aurora och för studenter Studentwebben. Webben - umu.se; Din personliga sida på umu.se; Dina forskningsprojekt på umu.se; Dina forskargrupper på umu.se; Trycksaker; Anmälan och avanmälan innehållsansvarig och webbredaktör; Köp av varor och tjänster; Tjänsteresor; Användarpanel; Fördjupningar; Anställning; Regler och riktlinjer; Om universitetet; Genvägar Till umu.se Utifrån symboliken med Umu.se som en restaurang med tre bord, kan du kanske behöva skriva om en del av ditt innehåll för att bättre passa just ditt bord. Det är inget du behöver göra innan vi lanserar den nya webbplatsen, men något att ha i åtanke när du uppdaterar och skriver nytt innehåll på din institutionssida. Webben - umu.se; Din personliga sida på umu.se; Guide för att skriva presentationstext; Dina forskningsprojekt på umu.se; Dina forskargrupper på umu.se; Beställning av ny webb; Trycksaker; Anmälan och avanmälan innehållsansvarig och webbredaktör; Köp av varor och tjänster; Tjänsteresor; Användarpanel; Fördjupningar; Digital How to use the student webb. Completed courses and certificates.
Millicom utdelning 2021

Nya webben umu

Start. Google Keep får  skapa digitala processer. Flexite vände sig till Add Cream för att få hjälp med sin digitala marknadsföring och en ny webbplats. Målet med den nya webben var att  Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns  Standarden för upphandling av tillgänglig IKT, som bland annat utgör grund för webbdirektivet, ställer i stort sätt samma tillgänglighetskrav på dokument som på  verktyg och system för elektronisk publicering samt utveckla nya söktjänster .

Tidigare. Förvaltning av NyA i  https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/ Server: UMU-INTRAWEB01 IP: 130.239.13.129. • Inloggningar NyA-webben. GUI. https://jira.its.umu.se/browse/L3SUPPORT-1916 Advertisements.
Svenska taxiskolan
3.1. Webb 2.0 Dagens Webb sid 8 3.1.1. Hur finner jag information på webben sid 9 3.1.2. Informationskvalitet och standarder sid 11 3.1.3. Skapa och dela med sig av infomation på dagens webb sid 13 3.2. Webb 3.0. Framtidens Webb sid 14 3.2.1. Information och dess kvalitet på den nya webben sid 14 3.2.2. Skapande och delande av information

I hjälpen för webbläsaren ser du om webbläsaren har stöd för JavaScript eller hur du aktiverar JavaScript. 3.1. Webb 2.0 Dagens Webb sid 8 3.1.1. Hur finner jag information på webben sid 9 3.1.2. Informationskvalitet och standarder sid 11 3.1.3. Skapa och dela med sig av infomation på dagens webb sid 13 3.2.

Här hittar du information om sådant som rör dina studier på Umeå universitet. Logga in för att se ditt schema och dina aktuella kurser inkl länkar till Portalen, Cambro, Moodle.

Du kan även lägga till en länk till en högupplöst pressbild i mediabanken i fältet Pressbild. Läs mer om hur du gör i Redigera din personliga sida på externa webben umu.se. Bildens mått och format. Den nya bilden ska vara beskuren jpg, jpeg, gif, png. Hur gör jag ett välkomstbrev till nya studenter? Informationen till nyantagna är standardiserad och läggs in i och publiceras på webben genom publiceringsverktyget Episerver. Det formulär som ska användas är en förenklad variant av Episerver, och det krävs ingen utbildning för att lägga in i formuläret.

JavaScript krävs. JavaScript krävs. Den här webbläsaren har inte stöd för JavaScript eller också är JavaScript inte aktiverat.