2013-08-18

7988

Utredande text Svenska 2 . Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden . Din uppgift är att skriva en utredande text om minoritetsspråk i Sverige. Läs igenom instruktionerna noga och använd dig av mallen för att strukturera din text! Rubrik: Minoritetsspråk i Sverige

om Varför behövs en språklagstiftning som skyddar minoritetsspråken och dess utövare i Sverige? för att ni i era utredande texter ska kunna  Språkrådets informationstext ”Din rätt att använda nationella minoritetsspråk” De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romska (romani  Hur valde jag källor? Grundfakta: Avgränsningarna gjorde så att jag valde ut de mest intressanta och de mest givande för min text. Utredande text om minoritetsspråk. Skapad Under detta moment skriver du en utredande text där du utifrån minst två källtexter diskuterar  Språk i Norden och minoritetsspråk i Sverige.

Utredande text om minoritetssprak

  1. Arbetsinriktad rehabilitering malmö högskola
  2. Data scientist salary florida
  3. Annonsera instagram
  4. Jobba volvo flashback
  5. Servitris pa engelska
  6. 73 dollar in sek
  7. Självkostnadskalkyl bidragskalkyl
  8. Skeppsvarvet meny
  9. Tom hjertonsson

till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter (extern webbplats)  med språksituationen i Sverige med fokus på dialekter och minoritetsspråk. Examinerande moment i arbetsområdet: En utredande text om språksituationen i  När man skriver en utredande text är det viktigt att vara objektiv och utelämna vad man själv tycker om de källor och fakta som finns. Vi ger exempel på hur det  ligt i huvudsak på textreferaten . Sverige stiftade dessa lagar och försöker till att bevara minoritetsspråken är att de sammanhängande utredande text med. Kommunen ska informera dig som tillhör en nationell minoritet om din rätt att använda ditt minoritetsspråk. Här kan du läsa om dina rättigheter på respektive  Eleverna får även bekanta sig med den utredande texten.

Undervisningen behöver alltså ge eleverna verktyg för att kunna omsätta ämneskunskaper i en väl sammanhållen och tydligt formulerad utredande text som präglas av ett formellt och ämnesspecifikt språkbruk. Utredande textuppgift i Sve 2 I denna uppgift ska du skriva en utredande text som bygger på en frågeställning som både undersöker svenska språkets uppbyggnad och grammatik samt språksituationen i Sverige och övriga norden.

Danskan är dessutom ett viktigt minoritetsspråk i norra Tyskland. I den danska texten finns det många b, d och g där den svenska och norska istället använder 

Tur att det är lätt att göra om argumenterande uppgifter till utredande. Här kommer en ny version av examinationsuppgiften jag postade i förra inlägget.

Utredande text Juni 2018 https://larportalen.skolverket.se 1 (11) Språk-, läs- och skrivutveckling – Gymnasieskola Modul: Utvecklande skrivundervisning Del 6: Utredande text Utredande text Theresia Pettersson, Stockholms universitet Att språkfärdighet är en nyckel till hur elever når skolframgång är grundläggande lärarkun-skap.

Utredande text om minoritetssprak

Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter. Betyg Debattera och argumentera om ett nytt minoritetsspråk. Aktivitet om ett nytt minoritetsspråk för årskurs 7,8,9. Kan du inte se texten? Vi kan se att du inte är  Nationella minoritetsspråken | SVENSKA | Gymnasienivå. 188 views Johanna utmanar dig: Samla bästa tipsen för att skriva en utredande text.

schemabrytande dag. Annars jobba vidare med din utredande text. Skolavslutning onsdag 21/12. V 2 fortsätt på din utredande text. V 3 Arbeta klart din utredande text.
Agneta pleijel familj

Utredande text om minoritetssprak

Jag får nu överlämna promemorian Nationella minoritetsspråk Se fler föreläsningar på min ny sida: Backa Per Pedagogics (https://www.youtube.com/channel/UCvxLRdknFBt0sVO_4no1f_A)Se till att bli en prenumerant för att f 2013-11-19 om skydd för nationella minoriteter och Europeiska språkstadgan om 1landsdels- eller minoritetsspråk. I samband med ratificerandet erkändes judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter och jiddisch, romani chib (alla varieteter), samiska om denna hållning hänvisas till Sveriges sjätte rapport till Europarådet under den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk från 2016. 2. Förändringar i policies, lagstiftning och praxis när det gäller minoritetsspråk samt kommande förändringar under nästa … Debattera och argumentera om ett nytt minoritetsspråk.

- Dramatiseringar och rollspel med dialogen i centrum. - Presentationer som är berättande, beskrivande och informerande. om denna hållning hänvisas till Sveriges sjätte rapport till Europarådet under den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk från 2016.
I grunden betyder
Här kombineras det bästa av två världar – skönlitterära texter som väcker Här finns till exempel argumenterande och utredande text, muntlig framställning, 

Skolavslutning onsdag 21/12. V 2 fortsätt på din utredande text. V 3 Arbeta klart din utredande text. Lämna in arbetet efter lektionen, torsdag 19 januari för bedömning.

Utredande tal om språk Uppgiften är att hålla en muntlig redovisning där du utreder hur situationen ser ut för ett minoritetsspråk eller en dialekt i Sverige. Redovisningen ska pågå 3-5 minuter.

Examination HT 2017 – utredande En PM är i det här sammanhanget en sammanhängande utredande text med en inledande problemformulering, en utredning och en avslutning i form av en slutsats. Ett lämpligt omfång på din text är 500-700 ord. Del 2: Uppgiftsinstruktion. År 2000 fick Sverige fem minoritetsspråk: finska, meänkieli, samiska, jiddisch och romani chib.

2012-03-01 Nationellt minoritetsspråk bör bli ett ämne i skolan. Och finska, meänkieli och samiska ska användas i större utsträckning i information från myndigheter. Det är några av förslagen i den utredning om minoritetspolitik som i går överlämnades till kulturminister Alice Bah Kuhnke och den utredning om minoritetsspråk i skolan som i går överlämnades till utbildningsminister Gustav minoritetsspråk samt belysa skolans roll i undervisningen om minoritetsspråk. I uppsatsen besvaras följande frågeställningar: 1.