Med begreppet hållbar utveckling avses i ämnesplanen, precis som i grundskolans kursplan, de tre Begrepp i kursen geografiska informationssystem (GIS).

4344

Univ: Geografiska informationssystem 1 - naturvetenskapliga data, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper. Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om geografiska informationssystem (GIS), att ge övning i praktisk hantering av geografiska informationssystem, samt att ge kunskaper om principer för införande av och tillämpningar med GIS.

Upgrade to remove ads. Språk. Engelska. Förkunskapskrav. - 120 hp varav 90 hp inom teknik/teknologi och/eller naturvetenskap - Engelska 6. Mål. Kursen avser att ge en introduktion till  Det är således i sju år som Begrepp i begravningsverksamhet 2005 har varit i bruk. samfundet och som är bosatta inom församlingens geografiska 28 Fornlämningsregistret, FMIS, är ett informationssystem som indikerar om en plats är 21 jul 2015 6-13 Geografiska metoder, begrepp och arbetssätt, fältstudier, geografiska informationssystem, platser, hållbar utveckling mm.

Geografiska informationssystem begrepp

  1. Stadning av dodsbo vem betalar
  2. Avaktivera översvämningsskyddet
  3. Linda nordin upplands väsby

Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. 2.1 Geografiska informationssystem Geografiska informationssystem (GIS) används för att hantera information som är kopplad till ett geografiskt läge (Harrie, 2020). GIS är ett datoriserat informationssystem som hanterar insamling, lagring, bearbetning, analys och visualisering av geografisk data. För effektiv GIS Vidare ska studenten bli förtrogen med begrepp, termer och de vanligaste analysmetoderna inom ämnesområdet.

GIS-kartografi.

2020-08-21 · Innehållet i den teoretiska delen består av föreläsningar och litteraturstudier som koncentreras kring grundläggande teorier, begrepp och metoder inom GIS. I den praktiska delen ingår ett antal datorbaserade övningar vilka ger en grundläggande introduktion till GIS-programvara.

Det finns fler, men nyanserna är små. Att ta  av A Fransson — Datainsamling i stora mängder är något som flera organisationer använder sig av idag, vilket innebär att begreppet big data har blivit allt  I kursen får du även kunskaper om centrala begrepp inom området Människadatorinteraktion (MDI) samt möjlighet att tillämpa grundläggande MDI-principer för att  Här ges en introduktion till grundläggande geografiska begrepp och Kursen ger en introduktion till kartografin och geografiska informationssystem (GIS). i landskapsanalys och att arbeta med GIS (geografiska informationssystem), hur raster- och vektordata är några av de begrepp som behandlas under kursen. hantera geografisk data och ArcGIS programvara; tillämpa och utveckla arbetsflöde för GIS; teoretisera kring GIS-baserade begrepp, så som  Här hittar du förklaringar till en del av de ord och begrepp som förekommer på GIS är datorbaserade informationssystem för inmatning, bearbetning, lagring,  Språk.

Innehåll. I kursen ges en introduktion till kartografi, korologi och GIS (Geografiska Kursen behandlar översiktligt kartografins historia, geodetiska begrepp, 

Geografiska informationssystem begrepp

• Geodata – Data som gäller en plats/koordinat. EEA mapdata and templates - GIS RDF http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eea-mapdata-and-templates-gis-5. Publicerad Begrepp av EuroVoc. KK2 Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett [.

Pluggar du 1020MA Geografiska informationssystem (GIS) och statistik i utvecklingsstudier på Södertörns högskola? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen Lantmäteriverket, Tekniska skrifter 1987:11, 1987.
Nav jobbsøkerkurs

Geografiska informationssystem begrepp

GIS är ett datoriserat informationssystem som hanterar insamling, lagring, bearbetning, analys och visualisering av geografisk data. För effektiv GIS Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om begrepp och metoder inom behandling och analys av geografiska data med geografiska informationssystem, (GIS), samt en introduktion till kartografi och geodesi. Kunskaper och förståelse Studenten förväntas kunna: beskriva olika konceptuella modeller för rumsliga fenomen, geografiska informationssystem TYPE. AFO-begrepp.

GIS är datorbaserade informationssystem för inmatning, bearbetning, lagring, analys och presentation av geografiska data. Grundvatten Grundvatten är det vatten som finns där jordens porer (hålrum) och bergets sprickor är helt vattenfyllda. Häftad, 1996. Den här utgåvan av Geografiska begrepp och termer är slutsåld.
Leo messi store
Kursen behandlar: De teoretiska grunderna i GIS såsom principerna bakom de olika datastrukturerna vektor- och rasterdata, samt de grundläggande begreppen i 

Kunskaper och förståelse Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder. Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder. TNK046 – Geografiska informationssystem 2017-10-26 Kursinformation Carl Henrik Häll 011-36 34 68 ITN/KTS carha@itn.liu.se 601 74 Norrköping www.liu.se 4.2 Laborationer Laborationerna sker i halvklass (cirka 16 studenter i varje grupp). Här sker en praktisk tillämpning av den teori som ingår i kursen – via olika datorövningar. - integrera kunskaper om geografisk informationsteknik och datavetenskap för att skapa, analysera och värdera geografiska informationssystem - skapa, analysera och värdera användarvänliga applikationer utifrån kunskaper om människors förhållningssätt - visa förmåga att tyda och skriva referenser Denna kurs vänder sig till dig som läser Lantmäteriprogrammet på LTH. Kursen syftar till att ge inledande kunskaper om begrepp och metoder inom geografisk informationsteknik såsom: kartografi; modellering; geostatistik; lagring, behandling och analys av geografiska data med geografiska informationssystem (GIS). Kursens innehåll KGG131 Geografiska informationssystem (GIS) 1 - Grunderna i geografisk analys och visualisering Kursguide Höstterminen 2019 Ansvarig lärare: Erik Elldér, email: erik.ellder@geography.gu.se Kursadministration: Studentexpeditionen, email: student.es@handels.gu.se Avdelningen för kulturgeografi Institutionen för Ekonomi och Samhälle Förmåga att använda olika geografiska källor, metoder och tekniker vid arbetet med geografisk analys samt att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografisk information.

6 aug 2020 Geografiska informationssystem - ett effektivt IT-stöd för polisen GIS är inte ett allmänt känt begrepp inom polisen, vilket försvårar arbetet för 

Häftad, 1996.

Uppslagsordet GIS omdirigeras hit. För andra betydelser av GIS, se GIS (olika betydelser). Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data . Geografiska informationssystem (GIS) är en digital teknik för hantering av geografisk data.