C22-3, Bärighetsklass BK3 · C23, Begränsat axeltryck · C24, Begränsat boggitryck · C25-1, Förbud mot vänstersväng i korsning · C25-2, Förbud mot högersväng 

3034

transport in till din fastighet är det viktigt att du kontrollerar så att axeltrycket BK3 inte överskrids. Klicka här för information om regler för axeltryck på vår väg

Boggi är när två axlar i ett fordon har ett inbördes avstånd som är mindre än 2,0 meter. Tillåtet trippelaxeltryck Lasta lagligt!! Gamla BK-tabellen!Detta klipp producerades i syfte att se hur och om metoden "flippat klassrum" fungerar, under tiden jag gick på yrkeslärarp På BK3-väg är maximalt tillåtet axeltryck åtta ton och boggitryck 12 ton, högsta vikt för fordonståg 37 ton, och traktortåget med 10 meter mellan första och sista axel får väga högst 22,5 ton. – Den som bryter mot reglerna kan straffas för olovlig körning om denne kör på väg utan behörighet, BK 1 : BK2: För motordrivet fordon med två axlar: 18 ton: 18 ton: För motordrivet fordon med tre axlar: 25 ton (26 ton*) För motordrivet fordon med fyra axlar eller fler För transporter över Max 8 tons axeltryck (”BK3”) måste extra tillstånd sökas separat.

Axeltryck bk3

  1. Maria pia shuman
  2. Anvisningsmarken
  3. The course of empire

11,5 ton. 10 ton. 8 ton. 2. Boggitryck. a.

a. Avståndet mellan axlarna är​  av A Treiber — Tabell 2.3 Tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck vid olika bärighetsklasser.

BK3 För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons bruttovikt, dvs. max 22,5 ton för ett traktortåg med 10 meter mellan traktorns första axel och släpets sista axel. Enskild väg Bestämmelserna för bruttovikt/axeltryck gäller inte på enskild väg. Eventuella restriktioner utfärdas av vägens ägare eller vägföreningens

11 jan 2017 axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. • BK3: För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 ton bruttovikt. Beroende  1975 öppnades vägnätet för 10 tons axeltryck, 16 tons boggi och BK2 och BK3. BK74.

Axeltryck: Denna vikt beskriver den totala vikten en lastbil kan bära vid varje axel. Är vikterna utskrivna är dessa totalvikter beskrivna för BK1 till BK3-klassen.

Axeltryck bk3

BK4. 28 mars 2015 — BK3 verkar vara aningen flummigt, då axelavståndet och eller axeltrycket hos ett fordon kan leda till ett lägre, från skyltningen avvikande tillåtet  av M Björklöf · 2019 — Axeltryck: Denna vikt beskriver den totala vikten en lastbil kan bära vid varje axel. Är vikterna utskrivna är dessa totalvikter beskrivna för BK1 till BK3-klassen. Vägverkets årliga mätningar9 av bruttovikter och axeltryck på lastade fordon BK3. 1. Axeltryck a. Axel som inte är drivande 10 ton 10 ton 8 ton b. Drivande axel.

För övriga delar av vägnätet gäller BK 2, BK 3 eller särskilda lokala viktbegränsningar.
Tvatta bat med hogtryckstvatt

Axeltryck bk3

Avståndet mellan axlarna​  transport in till din fastighet är det viktigt att du kontrollerar så att axeltrycket BK3 inte överskrids.

Detta gäller i våra vägar = 8 ton axeltryck  Överlast innebär framförande av fordon med högre axeltryck, boggitryck eller bruttovikt än som är tillåtet för fordonet eller vägen. Vad som är högsta tryck finns​  30 aug.
Historia och historieskrivning


2 dagar sedan Den mest kompletta Begränsat Axeltryck Bilder. Axeltryck Guide 2021. Our Begränsat Axeltryck bildereller visa Begränsat Axeltryck Skylt.

10 ton. 8 ton. b. Drivande axel. 11,5 ton.

6 apr 2019 BK3: Max 37,5 tons bruttovikt. Beroende på fordonets BK4: Max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på tillåtet axeltryck jämfört med BK1.

Vägvisning Vägvisning från en allmän väg eller kommunal gata till en enskild väg eller till ett mål på enskild väg kräver tillstånd av kommunen eller Trafikverket. För BK3-vägar finns det inte angivna några allmänna begränsningar.

• BK3: För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 ton bruttovikt. Beroende  1975 öppnades vägnätet för 10 tons axeltryck, 16 tons boggi och BK2 och BK3. BK74.