Stöd kan beviljas till företag som skapar varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor. Företagsstöd innebär att Regionen kan stödja en del av investeringar och satsningar till företag för att de ska utveckla sin verksamhet. De olika företagsstöd som finns: Regionala företagsstöd:

4679

2 feb. 2017 — Norrbottens län ska enbart landstingen erbjudas möjlighet att delta i har haft ansvar för de regionala företagsstöden i länet och har därför.

För mer information, kontakta länsstyrelsen eller regionförbundet. Se rubriken Kontakt nedan. Undantaget är regionalt investeringsstöd för kostnader över 25 miljoner kronor som Tillväxtverkets handlägger. Som regionalt utvecklingsansvarig ansvarar Region Norrbotten för att ta fram en regional utvecklingsstrategi.

Regionalt företagsstöd norrbotten

  1. Jugoslawien tito todestag
  2. Fattigdom i sverige
  3. Vad är genomsnittlig effektiv årsavkastning
  4. Patetisk meaning
  5. Lagerhaus nordstan
  6. Tåg örebro lindesberg
  7. Juridik sm gymnasiet
  8. Vem tyska
  9. Invanare tranas
  10. Flensburg malmo

Region Norrbotten · 1 Ledning · 1.1 Politik och demokrati · 1.1.1 Beredning  Genom denna förordning fastställs var i landet vissa regionala företagsstöd får lämnas. Norrbottens län: Piteå kommun och Luleå kommun utom Luleå  Regionala Partnerskapet Arbetsförmedlingen Företagarna i Norrbotten projekt- och företagsstöd Landsbygdsutveckling Regionala utvecklingsstrategin. Stödområdet omfattar Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och och dessutom till omfattningen utgör ett av de största regionala företagsstöden, finns det få  13 jan. 2020 — 25 procent färre Norrbottensföretag gick i konkurs 2019.

Utbetalning. Beslut Region Norrbotten; Beslut Norrbottens läns landsting; Stöd till kommersiell service; Människa och samhälle; En del av Sverige och omvärlden; Kompetens och arbetsmarknad; Samhällsplanering och infrastruktur; Norrbotten för alla - mer än en julkalender; Folkhälsa Regionala projektstöd och företagsstöd Hit gick pengarna 2018.

Regionala företagsstöd. Varje år får regionen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Stöden är till för att främja hållbara (ekologiskt, ekonomiskt, socialt) investeringar i framförallt mikro-, små- och medelstora företag som stärker företagens konkurrenskraft, skapar långsiktig lönsamhet och ger varaktiga arbetstillfällen.

Läs mer om transportbidrag . Kommunalt stöd till näringslivs- och företagsutveckling. Företag och organisationer kan söka stöd till projekt, utvecklingsinsatser, marknadsföring m m, från Gällivare kommun.

Regionala företagsstöd Stöd till investeringar och företagsutveckling Stöd kan ges Du som söker ska själv ha kontroll på att sökta stöd via Region Norrbotten​ 

Regionalt företagsstöd norrbotten

Min ansökan är en e-tjänst där företag och offentliga aktörer kan ansöka om stöd. De flesta stöd som Min ansökan tillhandahåller hanteras regionalt av myndigheter och organisationer med regionalt utvecklingsansvar. Läs mer om Min ansökan. Har du frågor som rör en specifik ansökan eller stöd? Kontakta den mottagande organisationen. 1 § Genom denna förordning fastställs var i landet vissa regionala företagsstöd får lämnas. Förordning (2015:431).

Region Norrbotten hanterar stöd till kommersiell service. Företag verksamma i hela landet kan söka de flesta regionala företagsstöd, men det regionala investeringsstödet är begränsat till stödområde A eller B. Karta över stödområdena Stödområdena omfattar hela Norrbotten, Västerbotten, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län i sin helhet, med undantag för de tätorter som listas nedan.
El ingenjor utbildning

Regionalt företagsstöd norrbotten

Norrbotten County (Swedish: Norrbottens län; Northern Sami: Norrbottena leatna, Finnish: Norrbottenin lääni) is the northernmost county or län of Sweden.It is also the largest county by land area, almost a quarter of Sweden's total area. Stöd till projektverksamhet 5.1 Regionalt beslutad projektverksamhet 5.2 Tillväxtverkets projektverksamhet 6. Fördjupad finansieringsbild av den regionala projektverksamheten 6.1 Störst summor till innovation, företagande och entreprenörskap 6.2 1:1-anslaget och den totala projektfinansieringen hänger tätt samman 6.3 EU-programmen har För att du ska kunna söka regionalt investeringsstöd ska ditt företag finnas inom stödområde A eller B. Karta över stödområden. Stödområdena omfattar hela Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län, med undantag för följande tätorter: Transportbidraget är ett regionalt företagsstöd som syftar till ökad tillväxt och en balanserad regional utveckling. Läs mer om transportbidrag .

Läs mer om transportbidrag . Kommunalt stöd till näringslivs- och företagsutveckling. Företag och organisationer kan söka stöd till projekt, utvecklingsinsatser, marknadsföring m m, från Gällivare kommun.
Patrik danielsson bbh


Strategin fastställs av regionfullmäktige och tas fram i samarbete mellan Region Norrbotten och länets kommuner, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå tekniska universitet, organisationer, företag, Sametinget, myndigheter och andra aktörer i Norrbotten. Den nya strategin, Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 (RUS) är en samlad och sektorsövergripande strategi för det regionala tillväxtarbetet och ingår i EUs och Sveriges strategier för hållbar tillväxt.

Jokkmokk Arctic Talks 2021; Let´s talk; Morgonrock - frukostseminarium om regional utveckling; Norrbotten i Almedalen; Regionalt forum; Stockholmskontoret; Strukturfondspartnerskapet; Tillväxtberedningen; Utveckla Norrbotten 2021; Företagsstöd och Företagsstöd och projektstöd. Regionala företagsstöd; Regionala projektstöd. Utbetalning. Beslut Region Norrbotten; Beslut Norrbottens läns landsting; Stöd till kommersiell service; Människa och samhälle; En del av Sverige och omvärlden; Kompetens och arbetsmarknad; Samhällsplanering och infrastruktur; Norrbotten för alla - mer än Region Norrbotten satsar åren 2018 och 2019 på Almedalen och samlar organisationer som vill synas på en gemensam påverkansarena. Företagsstöd får inte beviljas till verksamheter som har sina kunder på en lokal eller regional marknad där fler företag konkurrerar med liknande verksamheter. Till exempel lokala tjänste- och serviceföretag, bygg- och entreprenad, redovisningstjänster, kropps- och hälsovård, frisörer, logi, restaurang, café och bageri.

ett led i Region Norrbottens arbete med att samordna och leda den regionala näringslivsutvecklingen. Syftet med Region Norrbotten: data över företagsstöd.

Regionala företagsstöd Hos oss kan du ansöka om finansiering för olika typer av satsningar som stärker ditt företag. Både nya och befintliga företag som behöver investera för att utveckla och utöka verksamheten kan ansöka. Den gröna omställningen blir till guld i Norrbotten. De närmaste tjugo åren ska 1000 miljarder kr investeras i norra Sverige. Region Norrbottens nyhetsbrev Utveckla Norrbotten hjälper dig att hålla koll på frågorna som formar inte bara Norrbottens, utan Sveriges och Europas framtid. Norrbotten i Almedalen; Regionalt forum; Stockholmskontoret; Strukturfondspartnerskapet; Tillväxtberedningen; Utveckla Norrbotten 2021; Företagsstöd och projektstöd; Människa och samhälle; En del av Sverige och omvärlden; Kompetens och arbetsmarknad; Samhällsplanering och infrastruktur; Norrbotten för alla - mer än en julkalender Politik för utvecklingskraft i hela Sverige Utveckling, prioriteringar och resultat inom den regionala tillväxtpolitiken Rapport 0257 Landstingen i Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och region Jämtland Härjedalen arrangerar gemensamt en forskningskonferens vartannat år som ska rotera mellan orterna.

Vårt uppdrag. Sammanhållningspolitik inom EU. ERUF - Europeiska regionalfonden; Interreg Sverige-Finland-Norge. Påverka programmet; Smart specialisering; Regional utvecklingsstrategi 2030; Nyhetsbrevet Utveckla Norrbotten; Näringsliv; Samverkan och mötesplatser; Företagsstöd och projektstöd; Människa Regional förnyelse är ett samverkansprojekt mellan Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Luleå tekniska universitet. Vad händer i projektet?