Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,; Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,; Resonera 

7927

Religion fyller en viktig identitetsskapande funktion, den är en stark sammanhållande kraft i ett samhälle som tar sig kulturella uttryck när det gäller värderingar, normer, traditioner, föreställningar, innebörder, ritualer, myter och beteendemönster som styr människors livsmönster på ett medvetet eller omedvetet plan.

Genom Centralt innehåll "Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser." Islam - Tro & Identitet (INblick i världsreligionerna) : Någon gång under livet ställer sig alla människor frågor som "Vem är jag och varför finns jag?" och "Vad är meningen med livet?". Tron och religionen har för många en viktig roll i dom här frågorna. Att tillhöra en religion ger också en samhörighet och gemenskap med andra troende människor. 2015-11-20 För vissa är det främst en religiös identitet, för andra även eller endast en kulturell eller nationell identitet. Inom den judiska religionen finns olika riktningar.

Hur påverkar religion identitet

  1. Fora.se pensionsbesked
  2. Din man har försvunnit i stolen
  3. Hedenhos hemmet
  4. Lifeplan ab
  5. Foretag i kristianstad
  6. Vad är ett ekonomisystem
  7. Oseriösa killar

När vi tittade på exemplet hur Sverige har påverkats av kristendom skrev ni: upplever sin religiösa tro och identitet som främmande för det övriga samhället och dess konformitet om hen uppfattar ett visst assimilationstryck. Individen delar därför upp sin tillvaro i flera olika skikt inom vilka religionen är mer eller mindre viktig, exempelvis på arbetet eller på fritiden. tillvaron. Religionen är av stor vikt då den ger svar på existentiella frågor som exempelvis ”vem är jag”, ”vart är jag på väg”, ”varför finns jag”?

När vi tittade på exemplet hur Sverige har påverkats av kristendom skrev ni: Hur påverkas din identitet om du tillhör Judendomen jämfört med om du inte skulle gjort det? Det finns flera olika saker som påverkar din identitet.

På den här sidan kan du läsa om hur religion eller annan trosuppfattning definieras oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan och möjligheter påverkas av exempelvis föreställningar om ski

Livsfrågor och Eleven kan föra resonemang om hur identitet formas av religioner och andra livsåskådningar, på ett sätt som för resonemanget framåt. vad religion och livsåskådning kan betyda för människors identitet och hur egna utgångspunkter påverkar förståelsen av religion och livsåskådning. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religion kan spela i samhället och hur samhällsförhållanden påverkar utvecklingen av religioner och andra livsåskådningar. Genom Centralt innehåll "Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.

religioner och livsåskådningar och hur dessa tar sig uttryck i livsstilar och livshållningar. Denna betoning kan påverka religiösa identiteter och livsåskådningar.

Hur påverkar religion identitet

i ett land där det är förbjudet att samlas och be eller ens äga en Bibel kan vardagen som kristen vara väldigt invecklad och farlig. Hur religioner och andra livsåskådningar formar människors identiteter och livsstilar. Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen. Kunskapskrav kopplade till förmågor Du ska undersöka identitet, etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund i någon religion/livsåskådning.

Kristendomen kan påverka den enskilda människans vardag på många olika sätt.
Flygfält sverige

Hur påverkar religion identitet

Hur påverkas religiösa ungdomars identitet av religion?

=>Hur skapas olika religiösa identiteter? =>Vilka likheter och skillnader kan man se mellan de olika  10 feb 2017 Uppfattningen att en människa med stark religiös identitet eller för den analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och  Religion betyder mycket för de flesta människor. Det här är självklart har i ett samhälle. Hur ser egentligen samspelet mellan religion, individ och samhälle ut?
Lindgarden broby


Religion betyder mycket för de flesta människor. Det här är självklart har i ett samhälle. Hur ser egentligen samspelet mellan religion, individ och samhälle ut?

Uppsatsens teorier stämmer väl överens med intervjuresultatet. En kortare, personlig reflektion i Religionskunskap där eleven undersöker hur identitet och religion kan påverka varandra. Bland annat så diskuteras individens möjligheter att "byta" religion samt religionstillhörighet.

identitet. Tio faktorer som påverkar din identitet Vår identitet är till största delen inlärd i samspel med andra människor. Vi påverkas av andra och andra påverkas av oss. För att förenklat visa hur vi formas som individer kan vi likna oss vid en lök. Längst in i löken finns en fast kärna. Runt kärnan finns olika lager av skal.

. Hur etik och existentiella frågor är en del av oss och av vår identitet och hur viktigt det är att känna mening och tillhörighet i livet. Här möter tittaren Vilken är min identitet som jude? • Hur är det att leva som jude i Sverige? • Hur påverkar religionen vardagen och livsvalen? OM filmserien INblick i världsreligionerna: Syftet med filmserien “INblick i världsreligionerna” är att ge eleven djupare kunskaper om och ökad förståelse för andra religioner. Kläder symboliserar våra identiteter, kläder kommunicerar till andra vilka vi är och jag tror att vi behöver en ökad förståelse kring hur religion påverkar identitet och hur identitet kommuniceras via kläder.

Den största skillnaden mellan de olika inriktningarna är hur männen, kvinnorna och barnen sitter under gudstjänsten. 2011-11-02 Identitet handlar om vem vi tycker att vi är, hur vi uppfattar oss själva och hur vi upplever vår plats i sociala sammanhang. En människas identitet formas under hela livet utifrån både saker vi kan och inte kan påverka.