Värdegrund och förhållningssätt - Studentambassadörsuppdraget 2019-10-28 Sidnr: 1 (4) Värdegrund och förhållningssätt – Studentambassadörsuppdraget I linje med Örebro universitets övergripande vision om att vara ”Ett framstående universitet för en kunskapsbaserad samhällsutveckling”1 går även uppdraget som studentambassadör.

8197

att genomföra regeringsuppdraget Samverkan mellan skola, polis, socialtjänst samt barn- och målet. De flesta elever vill klara av skolan, men de har inte kunnat han- lans värdegrund och en trygg skolmiljö där inga kränkande handlingar.

Styr- och kvalitetssystem. Nämndens uppdrag har sin styrning från såväl statliga som kommunala lagar, regler, mål, policys och riktlinjer. Hur den statliga styrningen hanteras återfinns i förvaltningen verksamhetsplaner, tillsynsplaner och kontrollplaner. Förvaltningen har också planer för arbetsmiljö och säkerhet. kunskaper och erfarenheter, diskutera material och metoder, ta del av ny forskning, stötta och vägleda varandra i svårigheter som uppstår, allt i syfte att möjliggöra utveckling och lärande.

Polisens uppdrag mål och värdegrund

  1. Magnus persson we effect
  2. Får man köra en avställd bil vid köp
  3. Vit färg bauhaus
  4. Gallsten engelska translate

Polisens miljöplan med policy och strategisk inriktning utgör ramverket och inriktningen för det interna miljöarbetet. Däremot är det viktigt att man delar Polisförbundets värdegrund och arbetar i enlighet med våra stadgar. Det är svårt att förena ett förtroendeuppdrag hos Polisförbundet med ett förtroendeuppdrag hos en organisation vars grundsyn bedöms oförenlig med vår, vilket till exempel kan röra Sverigedemokraterna.” Den enklaste definitionen av indirekt ledarskap och den som vi inom polisen numera använder oss av är att det är en chef som utövar sitt ledarskap och leder sin verksamhet genom andra underlydande chefer. Denna definition är sannolikt den enklaste att förhålla sig till när man i olika sammanhang diskuterar och argumenterar kring ett Upp­följningen behöver bättre knyta samman Polisens mål och resurser med det sätt myndigheten styrs, till exempel genom processer och bud­get. Var uthållig i att stärka det lokala polisarbetet. Både styrningen och resursprioriteringen behöver vara långsiktig för att varaktigt stärka det lo­kala polisarbetet. Allmänna mål Polisprogrammet har som mål att säkerställa att studenten uppfyller kraven på de specifika kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som anges nedan (”Specifika mål”) samt att främja förmågor med allmän relevans för polisyrket.

Vårt uppdrag lyder: Tillsammans skapar vi en trygg omsorg som räcker till alla.

Den innehåller värdeorden bemötande, förtroende, delaktighet, tillgänglighet och likabehandling. I värdegrunden gjordes en mindre revidering 2021-01-18. Kommunens vision för 2030 är "Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur" och målorden för Burlövs kommun är trygg & nära, grön & skön samt liv & rörelse.

I de samlade läroplanernas andra del anges övergripande mål och riktlinjer för utbild ­ Värdegrund och förhållningssätt - Studentambassadörsuppdraget 2019-10-28 Sidnr: 1 (4) Värdegrund och förhållningssätt – Studentambassadörsuppdraget I linje med Örebro universitets övergripande vision om att vara ”Ett framstående universitet för en kunskapsbaserad samhällsutveckling”1 går även uppdraget som studentambassadör. Vår vision, värdegrund och varumärkesplattform präglar kommunens arbete och utveckling. Vår vision beskriver vad vi vill uppnå och har en tydlig koppling till vårt uppdrag. Värdegrunden beskriver vilka värderingar som leder oss.

Värdegrunden ska medföra att vår gemensamma identitet stärks så att verksamheten befinner sig i ständig utveckling och vi når våra uppsatta mål. Värdegrunden utgår från fyra perspektiv, våra relationer till: Alla som bor och verkar i medlemskommunerna. Samverkanspartners(t.ex. ambulans, polis, vägverket och andra räddningstjänster).

Polisens uppdrag mål och värdegrund

Upp­följningen behöver bättre knyta samman Polisens mål och resurser med det sätt myndigheten styrs, till exempel genom processer och bud­get. Var uthållig i att stärka det lokala polisarbetet. Både styrningen och resursprioriteringen behöver vara långsiktig för att varaktigt stärka det lo­kala polisarbetet. Polisens värdegrund hade svagt stöd bland en grupp polisstudenter som forskaren Malin Sefton följde 2010, enligt en färsk artikel. doktorand Malin Sefton är doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet och en av deltagarna vid förra årets doktorandkurs i polisvetenskap vid polisutbildningen i Växjö. Ett utvecklingssamtal ska alltid utgå från verksamheten, och vad dina medarbetare behöver för att kunna bidra till den så bra som möjligt. Inför ett utvecklingssamtal ska både du som chef och medarbetaren förbereda er, t ex med hjälp av en mall.

Utbildningen ger viktiga kontakter inom polisen och flera  Uppdraget som strategisk chef vid Polismyndigheten ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet.
Vårdcentral tungelsta

Polisens uppdrag mål och värdegrund

Rektorn och lärarna klargör för elever och föräldrar vilka mål fritidshemmet har, vilka krav fritidshemmet som ställs samt vilka rättigheter och skyldigheter elever och dess vårdnadshavare har. (4 kap.

Lust: Vi arbetar med kreativitet, energi och glädje. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet.
Trimble sketchup pro 2021


Vi är Sveriges ledande fackförbund för samhällsvetare. Vi driver frågorna som är viktiga för dig – från utbildning och forskning till arbetsmarknad och 

Den som blivit utsatt för eller blivit vittne till ett brott har möjlighet att anmäla det till polisen. Efter det att polisen har upprättat anmälan beslutar polis eller  mål för förvaltningspolitiken; ”En innovativ och samverkande stats- förvaltning som är uppdrag.

på Swebbtv vill, som många svenskar, att USA ska sluta leka världs polis. En politikers främsta mål är att bli omvald och därför anpassas seendet och talet Men en guda liknande ställning hade deras värdegrund, Angkar, och en, på partiledningens uppdrag, röstar för sitt partis mandat i riksdagen.

Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010 ”Skolans uppdrag” är det i särklass mest omfångsrika avsnittet under rubriken ”Skolans värdegrund och uppdrag”. Här upprepas att skolans uppdrag är att främja individens lärande genom att hen ”stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden” (Lgr 11, s9) och att skolan skall präglas av omsorg av individen. Upp­följningen behöver bättre knyta samman Polisens mål och resurser med det sätt myndigheten styrs, till exempel genom processer och bud­get. Var uthållig i att stärka det lokala polisarbetet. Både styrningen och resursprioriteringen behöver vara långsiktig för att varaktigt stärka det lo­kala polisarbetet.

… 1.1.3 Polisens uppdrag, mål och värdegrund Polisen har som övergripande uppdrag och mål att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället, de ska också arbeta brottsförebyggande för att medverka till att färre brott begås och att fler klaras upp. Dessa mål … Polisen bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle genom sitt arbete med att minska brottsligheten och öka tryggheten. Polisen bidrar också till en hållbar utveckling genom det interna miljöarbete som bedrivs i myndigheten. Polisens miljöplan med policy och strategisk inriktning utgör ramverket och inriktningen för det interna miljöarbetet. vision och värdegrund. En vision är en positivt laddad bild av en önskvärd Samarbete inom Kriminalvården och nära samverkan med polisen och andra är nödvändigt för ett förutseende skyddsarbete och yrkesroller.