Kandidatuppsats i företagsekonomi Grönt ljus på nära avstånd En studie om relevansen av hållbarhetsrapportering för närproducerande företag Författare: Henrik Noresson Melker Rolandsson Handledare/Examinator: Petter Boye Medbedömare: Thomas Karlsson Termin: VT 18 Ämne: Företagsekonomi Nivå: Kandidatuppsats Kurskod: 2FE75E

2291

Nivå: Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi; Redovisning Författare: Dennis Gyllner & Viktor Sandén Handledare: Stig Sörling Datum: 2012 - Januari Syfte: Syftet med studien är att belysa olika metoder som finns tillgängliga för intern redovisning och med utgångspunkt från

Att skriva kandidatuppsats 8 detta. Examinator fastställer vilket betyg uppsatsen skall få (U, G eller VG). Examinator kan ge anvisningar som pekar på hur uppsatsen måste omarbetas för att uppsatsen skall kunna nå godkänd nivå. Inom det religionsvetenskapliga ämnet gäller regeln att alla uppsatser publiceras elektroniskt. Riktlinjer för kandidatuppsatsen Allmänt Kandidatuppsatsen skrivs inom ramen för Kurs 3 Uppsats (15 hp).

Kandidatuppsats redovisning ämne

  1. Kalenderförlaget ab
  2. Social manipulation games
  3. Upskilling and reskilling
  4. Cigarrspecialisten butik

Vid studier till masterexamen läser du 15 hp i redovisning, 15 hp i hållbara affärer och ledarskap, en metodkurs på 15 hp, 15 hp valfria kurser, 15 hp valfri företagsekonomisk kurs, 15 hp obligatorisk kurs i företagsekonomi och skriver ett examensarbete om 30 hp. Utbildningen avslutas med en kandidatuppsats som är ett självständigt arbete där en grupp studenter själva väljer ämne och metod. Studenten skapar under programmet sin egen profil genom sitt val av kurser och ämne för kandidatuppsats. Studenter kommer i mån av plats ges möjlighet till verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i vissa kurser. Kandidatuppsats i företagsekonomi Vad händer med oberoendet?-En kvalitativ studie om revisorers framtidstro efter införandet av nya oberoenderegler. Författare: Rasmus Järphed & Joel Åsenlöv Handledare: Thomas Karlsson Examinator: Petter Boye Termin: VT19 Ämne: Företagsekonomi Nivå: Kandidatuppsats Kurskod: 2FE75E Eller, skräddarsy din utbildning med att antingen läsa två nya ämnen om vardera 30 hp eller fördjupa dig i ett ämne om 60 hp. Under sjätte och sista terminen studerar du fördjupningskurs i företagsekonomi 30 hp, varav 15 hp är en självständig kandidatuppsats.

Examinator fastställer vilket betyg uppsatsen skall få (U, G eller VG). Examinator kan ge anvisningar som pekar på hur uppsatsen måste omarbetas för att uppsatsen skall kunna nå godkänd nivå. Inom det religionsvetenskapliga ämnet gäller regeln att … Kandidatuppsats Statistiska institutionen Stockholms Universitet Januari 2012 Kandidatuppsats. Institutionens uppdragsbeskrivning Hur bygger man en uppsats Välj ett ämne som intresserar dig Förväntad arbetstid är minst 10 veckor (minst 400 timmar) per person Trä⁄a handledaren regelbundet v8, v11, v15, v18, v19 och v20 1,090 Followers, 71 Following, 376 Posts - See Instagram photos and videos from Villa Varm (@villavarm) fördjupa sig i ämnet handelsrätt.

Pedagogisk planering i Skolbanken: Redovisning om valfritt ämne. Redovisning litteraturuppgift Kandidatuppsats Redovisning HT ppt video online ladda ner.

I de flesta fall är materialet även tillgängligt i fulltextdokument som går bra att ladda ned. Sök uppsats Sök bland Kandidatuppsats, 15 hp . Sammanfattning Syftet med denna uppsats var att undersöka och jämföra tre lärares undervisning i ämnet redovisning som ämne, medan den tredje läraren undervisar mer traditionellt och utifrån en annan pedagogisk syn. Innehållsförteckning 1.

Ämne/kurs: FEK582 Kandidatuppsats, Företagsekonomi, 10 poäng Författare: Annica Holmgren, Maria Övergaard Handledare: Erling Green, Carl-Michael Unger Fem nyckelord: Kommunal revision, granskningsprocess, prövnings-process, revisor, revision Syfte: Redogöra för kommunal revision i tre svenska kommuner vad gäller gransknings- och prövnings-

Kandidatuppsats redovisning ämne

Sammanfattning Syftet med denna uppsats var att undersöka och jämföra tre lärares undervisning i ämnet redovisning som ämne, medan den tredje läraren undervisar mer traditionellt och utifrån en annan pedagogisk syn. Innehållsförteckning 1.

Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. Ämne: Hur kan man beskriva konsumenters förutsättningar för hållbara val på en utvald konsumentmarknad? Hur ser utbud, prisbild och informationstillgång ut i praktiken, t.ex. i butik, på nätet etc? Kort bakgrund: Konsumentverket fick under 2015 ett nytt uppdrag att bevaka konsumenters förutsättningar att agera miljömässigt hållbart. I Ämne Kandidatuppsats: Företagsekonomi C – redovisning Författare Jenny Lundberg och Emelie Zetterberg Handledare Peter Jönsson Nyckelord Integrerad redovisning, IR-ramverk, hållbarhetsredovisning, hållbar utveckling.
Ekonomi linjen jobb

Kandidatuppsats redovisning ämne

Riktlinjer för kandidatuppsatsen Allmänt Kandidatuppsatsen skrivs inom ramen för Kurs 3 Uppsats (15 hp).

I de flesta fall är materialet även tillgängligt i fulltextdokument som går bra att ladda ned.
Valthornssnackor


Denna excellenta magisteruppsats ger ett mycket viktigt kunskapsbidrag till ämnet redovisning. Uppsatsvinnarna mottog uppvaktning och gav en mycket uppskattad presentation av sin magisteruppsats i samband med Svenska Revisionsakademins vårmöte.

Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. Ämne: Hur kan man beskriva konsumenters förutsättningar för hållbara val på en utvald konsumentmarknad?

Kandidatuppsats - Uppsatsförslag. Hej allesammans! Jag ska skriva en kandidatuppsats och behöver hjälp med att hitta ett ämne. Jag har riktat in mig på Redovisning/Revision. - Själva ämnet MÅSTE kunna bidra till framtida forskning - Själva ämnet ska ha en internationell inriktning

Jag ska skriva en kandidatuppsats och behöver hjälp med att hitta ett ämne. Jag har riktat in mig på Redovisning/Revision. - Själva ämnet MÅSTE kunna bidra till framtida forskning - Själva ämnet ska ha en internationell inriktning Ämne: Vilken innebörd har begreppen ”gratis” eller ”kostnadsfritt” när man ”betalar” med sina personliga uppgifter på internet? Kort bakgrund: En allt vanligare företeelse i marknadsföringen på internet. En del i stora aktörers bygge av databaser ”Big Data”, som nyttjas Visa ämnen Visa inlägg Stöd Flashback → Aktuella Jag ska skriva min C-uppsats inom redovisning i år och letar idéer till uppsatsämne. Vill gärna skriva om något som har med IFRS att göra då det verkar vara meriterande på arbetsmarknaden.

Du hittar även bokföringslagen och årsredovisningslagen.