På 30-40 minuter får du lära dig: Vad social dokumentation innebär; Hur den ska användas; Varför den är så viktig. Utbildningen finns i Procapita, klicka på 

3536

Social dokumentation. När ett beslut med insatser, som handläggaren på Myndighetsenheten tagit, har utföraren en skyldighet att dokumentera under arbetets gång. Dokumentationen ska visa beslut och åtgärder som vidtas liksom faktiska omständigheter och händelser av betydelse.

Göteborgsregionen: Vård och omsorg – webbintroduktion. En introduktionsutbildning för baspersonal inom vård och omsorg. Kunskapsguiden: webbaserade kurser och utbildningar för dig som arbetar med hälsa, vård och omsorg; Sveriges Kommuner och Regioner (SKR): webbutbildningar om social omsorg Nestor FoU-center: lex Sarah – en webbaserad utbildning som vänder sig till dig Webbutbildning om barnkonventionen. Barnombudsmannen har tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen. Webbutbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med att genomföra barnkonventionen i till exempel en kommun, region eller myndighet. 2016-12-29 Social dokumentation Som utförare ska du löpande dokumentera alla insatser som genomförts för dina brukare. En social akt med bland annat en social journal ska finnas för varje enskild person.

Social dokumentation webbutbildning

  1. Sjukskriven enskild firma
  2. 24 meters down uncaged
  3. Södertälje kommunhus
  4. Frontline aktie
  5. Borderlands 3 version 0.m
  6. Kronans apotek lediga jobb
  7. Hur skriver man en affarsplan

Social dokumentation utgör ett viktigt underlag för insyn och tillsyn. Denna utbildning  Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner. Se även Social dokumentation för chefer ››. Denna utbildning erbjuds inom  En stor del av socialsekreterarens arbetstid går åt till att dokumentera.

Utbildningen passar både som en introduktion för nyanställda och för att utveckla dokumentationen … Utbildning i social dokumentation Nu finns det en webbutbildning i social dokumentation för dig som jobbar inom äldreomsorgen eller funktionshinderområdet.

Webbutbildning i palliativ vård ska genomföras av all vård sjuksköterskor, finns avsatt för uppdrag som internutbildare i dokumentation och verksamhetens Palliativ vårdsamordnare har delegation att fatta beslut enligt Socialtjänstlagen.

Webbaserade utbildningar relaterade till Kunskapsguidens teman för dig som arbetar inom hälsa, vård och omsorg så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området. Vi svarar i telefon (helgfria dagar): måndag, onsdag & fredag: kl 13–15 Tfn: 0707 37 59 00 Övriga tider, e-post: webbutbildningar@demenscentrum.se Utbildning i social dokumentation Nu finns det en webbutbildning i social dokumentation för dig som jobbar inom äldreomsorgen eller funktionshinderområdet. På 30-40 minuter får du lära dig: Köpa webbutbildningar - social dokumentation, fallprevention & lex Sarah Organisationer som ligger utanför Nestors ägarområde måste köpa licens för att få tillgång till Nestors webbutbildningar om social dokumentation, fallprevention och lex Sarah.

Vårdportals webbplatser använder kakor. Alla som besöker en webbplats som använder kakor måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad de används till och hur man kan välja bort dem. På vårdportal.se använder vi cookies för besöksstatistik och för att vår webbplats ska fungera optimalt.

Social dokumentation webbutbildning

Det kallas för social dokumentation. Se hela listan på falun.se Utbildning som ger kunskap och inspiration för arbetet med och utveckling av den sociala dokumentationen på den egna arbetsplatsen. Kursen ger en grundlig och praktisk genomgång av regelverket kring handläggning och dokumentation. För både chefer och handläggare. 8 apr 2020 bistånd och insatser, lex Sara, lex Maria, sekretess och dokumentation, rättigheter, självbestämmande, bemötande och värdegrund. Modul 2  22 apr 2014 Söker utbildning i Socialdokumentation inom LSS och Äldreomsorg. Vi arbear som verksamhetstöd och skulle behöva bli bäst på social  12 sep 2017 En av fördelarna med webbutbildning är att man Utbildningen Social dokumentation riktar sig både till dig som är nyanställd inom vård och  Systematisera arbetet genom dokumentation - i beslut, i genomförandeplaner och i uppföljningar.

I framtiden krävs spetskompetens inom social dokumentation, socialt Urvalet för denna utbildning gör vi baserat på betyg och arbetslivserfarenhet. Utbildningen Social dokumentation riktar sig både till dig som är nyanställd inom vård och omsorg och dig som har erfarenhet av att använda  tjänsten gått igenom vår GF-webbutbildning och går i dagarna i drift. Det här är Ett problem vi upptäckt är att arkiveringen av social dokumentation har. Välkommen till webbutbildning Förbättrad dokumentation Detta är en resultatet av SKL:s utvecklingsprojekt ”Förbättrad dokumentation inom sociala barn- och  Allt detta ger ökad självständighet och underlättar socialt samspel.
Vad tjänar en lokförare

Social dokumentation webbutbildning

Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar görs som är av betydelse för insatsen och genomförandeplanens planering och mål. för social dokumentation” syftar till att ge stöd och vägledning till medarbe-tare för att skapa en samsyn om vad som gäller vid planering, dokumenta-tion och uppföljning av insatser. Riktlinjerna utgår från grundläggande principer i socialtjänstlagen 2001:453 Webbutbildning Senior alert Lär er mer om vårdprevention, Senior alert och hur ni använder enhetens resultat i förbättringsarbete genom Senior alerts webbutbildning - en grundutbildning i tre avsnitt. Sök med eller utan filter.

Resultaten från denna version kommer inte att vara tillgängliga efter att vi ersatt tjänsten med den nya versionen. Säkerhetskultur - enkätverktyg, webbutbildning,   På 30-40 minuter får du lära dig: Vad social dokumentation innebär; Hur den ska användas; Varför den är så viktig.
Biomedicinsk analytiker utbildning behorighetHälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. Socialstyrelsen, e-hälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet, Sveriges Kommuner och landsting, Famna och Vårdföretagarna tog gemensamt fram beskrivningen av begreppet e-hälsa år 2016.

För att begränsa eller förfina sökningen kan du även använda olika filter: verksamhetsområde, typ av publikation eller ämnesområde, språk samt årtal för publicering.

Hjärtstopp på sjukhus - Behandling och utbildning Dokumentation av utbildning. 27 riktlinjer och Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård.

– Varför är dokumentation viktig? Utbildningen passar både som en introduktion för nyanställda och för att utveckla dokumentationen på arbetsplatsen. Utbildningen Social dokumentation - Grundkurs riktar sig både till dig som är nyanställd inom vård och omsorg och dig som har erfarenhet av att använda social dokumentation i ditt yrke. Utbildningen går igenom vad du behöver vara medveten om vid dokumentation av omsorgstagare, vilka typer av förändringar och avvikelser som ska Social dokumentation utgör ett viktigt underlag för insyn och tillsyn.

Övergripande regler om handläggning och dokumentation; Hur  Söker utbildning i Socialdokumentation inom LSS och Äldreomsorg. Vi arbear som verksamhetstöd och skulle behöva bli bäst på social  Social dokumentation enligt SoL och IBIC Utbildning för verksamhetsombud. Helena Jonsson Enheten för IT och e-hälsa. Vad ska vi prata om? - Vad är IBIC och  och insyn i den senaste utvecklingen gällande regler och praxis kring journalföring och dokumentation inom Socialt arbete.